Sıcak Suyla Banyo Yapmanın Faydaları

Yeni araştırmaya göre, sıcak bir banyo zihinsel rahatlamanın ötesine uzanan bir etki yaratabilir. Yazarlara göre, düzenli sıcak banyolar inflamasyonu azaltabilir ve metabolizmayı artırabilir.

Son yıllarda, sıcak banyolar, saunalar ve diğer sözde pasif ısınma terapileri bilim adamlarının artan ilgisini çekmiştir. Bilim adamları artık gelişmiş vasküler fonksiyon ve uyku da dahil olmak üzere bazı potansiyel faydalar sunduğuna inanıyorlar.

Sıcak banyolar düşük maliyetli olduğundan ve önemli yan etkilere neden olma olasılığı bulunmadığından, sıcak bir banyonun sahip olabileceği yararlarını anlamak tıp bilimi için hızlı bir kazanç olabilir.

Son zamanlarda, araştırmacılar sıcak banyo daldırma işleminin diyabet gibi metabolik bozukluklar üzerinde bir etkisi olup olmadığını anlamaya koyuldu. Yaklaşık 20 yıl önce, bir yazı tip 2 diyabetli bireylerin sıcak suyla banyo yapılmasının insülin duyarlılığını artırdığı sonucuna varmıştır. Ancak, bunun nasıl olabileceği hala belli değil.

En yeni çalışmada, araştırmacılar işteki mekanizmalara biraz daha derinlemesine girmişlerdir. Sıcak banyoların glikoz metabolizması üzerindeki etkisinin iltihaplanma tepkisi etrafında dönebileceğini teorileştirdiler.

Enflamasyon ve İnsülin Direnci

Kronik, düşük seviyeli inflamasyonun insülin direncini artırdığına dair bazı kanıtlar vardır. Başka bir deyişle, iltihap, bir hücrenin insüline cevap verme yeteneğini azaltır, bu da diyabetin gelişimine katkıda bulunur.

Tersine, egzersizin inflamasyonu azalttığı ve insülin duyarlılığını artırdığı gösterilmiştir yani vücudun glikoz seviyeleri üzerinde daha iyi kontrol sahibi olduğu anlamına gelir.

Doktorlar sıklıkla metabolik bozuklukların ortaya çıkma riskini azaltmak için egzersiz önermelerine rağmen, herkes sağlık durumundan veya fiziksel kapasiteden dolayı egzersiz yapamaz. Bu nedenle, bu insanlar için insülin duyarlılığını geliştirmek için alternatif yollar bulmak şarttır.

Egzersiz, diğer fiziksel stresörlerde olduğu gibi, daha uzun bir anti-inflamatuar yanıtın takip ettiği kısa bir enflamatuar yanıt verir. Araştırmacılar farklı türde bir fiziksel stres etkeni – sıcak banyo – bağışıklık sistemi üzerinde benzer bir etkiye sahip olup olmadığını görmek istediler.

Bu çalışma için, araştırmacılar sıcak banyoların çoğunlukla sedanter erkeklerde aşırı kilolu etkilerini araştırdılar. Bulgular son zamanlarda Uygulamalı Fizyoloji Dergisi’nde yayınlandı.

Sıcak Banyo Müdahalesi

Her katılımcı, 1 saat boyunca 39 ° C ‘de ayarlanmış bir banyoya girmiştir. Bilim adamları banyodan hemen önce ve sonra kanı aldıktan sonra 2 saat sonra kan aldılar.

Ayrıca, araştırmacılar katılımcıların kan basıncını, vücut ısısını ve kalp atış hızını 15 dakikada bir çizdi. Takip eden 2 hafta boyunca, katılımcılar daha 10 sıcak suya girdi.

Araştırmacılar, tek bir sıcak suya girmenin, bir iltihap belirteci olan bir interleukin başlığına neden olduğunu bulmuşlardır. Benzer şekilde nitrik oksit (NO) üretiminde bir artış oldu.

NO’daki başak önemlidir, çünkü kan damarlarının gevşemesine ve kan basıncını düşürmesine neden olur. NO ayrıca dokulara glukoz alımını artırır ve bunun anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu düşünülmüştür.

Beklendiği gibi, 2 haftalık müdahale açlık kan şekeri ve iltihaplanmada bir azalma görüldü. Egzersizin inflamasyonu etkilediği gibi, araştırmacılar ilk artışta ve inflamasyonda uzun süreli bir azalma izledi.

Yazarlar sonuçlandırıyor:

” Sıcak suyla banyo yapma, inflamatuar profilin yönlerini geliştirebilir ve hareketsiz, aşırı kilolu erkeklerde glukoz metabolizmasını artırabilir.”

Araştırmacılar ayrıca “mevcut fiziksel aktivite önerilerini karşılayamayan popülasyonlarda metabolik sağlığı iyileştirmeye yönelik etkilere sahip olabileceğini” de yazıyorlar.

Çalışmaya katılan kişilerin bazı rahatsızlıklarını bildirdiklerini belirtmek önemlidir. Bu, ya banyoda ya da yüksek sıcaklıkta kalmak için gereken sürenin uzunluğuna bağlıydı. Gelecekteki araştırmalar, daha kısa periyotların veya daha düşük sıcaklıkların benzer faydalara sahip olup olmadığını araştırabilir.

Tabii ki, sıcak banyolar tek başına metabolizma bozukluklarını tedavi edemez, ancak diğer tedavilerle birlikte çalışabilen basit, etkin bir mali müdahale olabilir.

Kaynak: https://www.medicalnewstoday.com/articles/323702.php

 

Yorum yapın