Geven (Astragalus) Otunun Faydaları

Astragalus, yüzyıllardır geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir bitkidir.

Bağışıklık güçlendirici, anti-aging(yaşlanma karşıtı) ve anti-inflamatuar etkileri de dahil olmak üzere birçok sağlık yararına sahiptir.

Astragalusun yaşam süresini uzattığı ve yorgunluk, alerjiler ve soğuk algınlığı gibi çok çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca kalp hastalığı, diyabet ve diğer hastalıklara karşı kullanılır.

Bu makale astragalusun birçok potansiyel faydasını gözden geçirmektedir.

Astragalus Nedir?

Aynı zamanda huáng qí veya milkvetch olarak bilinen Astragalus, geleneksel Çin tıbbında kullanımının en yaygın olduğu bilinmektedir.

Astragalus membranaceus ve Astragalus mongholicus 2000’den fazla astragalus türü olmasına rağmen, sadece iki esas olarak takviyelerde kullanılır.

Spesifik olarak bitkinin kökü, sıvı ekstreler, kapsüller, tozlar ve çaylar dahil olmak üzere birçok farklı takviye formuna dönüştürülür.

Astragalus bazen bir enjeksiyon olarak ya da hastane ortamında damardan verilir. Kök, potansiyel faydalarından sorumlu olduğuna inanılan birçok aktif bitki bileşiği içerir. Örneğin, aktif bileşikleri bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Astragalus üzerinde hala sınırlı araştırmalar vardır, fakat yaygın soğuk algınlığı, mevsimsel alerjileri, kalp rahatsızlıklarını, böbrek hastalığını, kronik yorgunluğu ve daha fazlasını tedavi etmede kullanımları vardır.

Bağışıklık Sisteminizi Artırabilir

Astragalus, bağışıklık sisteminizi geliştirebilecek yararlı bitki bileşenleri içerir.

Bağışıklık sisteminizin ana rolü, vücudunuzu, hastalığa neden olabilecek bakteriler, mikroplar ve virüsler de dahil olmak üzere zararlı istilacılara karşı korumaktır.

Bazı kanıtlar, astragalusun vücudunuzun beyaz kan hücresi üretimini artırabileceğini göstermektedir; bunlar, bağışıklık sisteminizin hastalıkların önlenmesinden sorumlu hücreleridir.

Hayvan araştırmalarında, astragalus kökü, enfeksiyonları olan farelerde bakteri ve virüsleri öldürmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Araştırma sınırlı olsa da, karaciğerde yaygın soğuk algınlığı ve enfeksiyon da dahil olmak üzere insanlarda viral enfeksiyonlara karşı savaşmaya yardımcı olabilir.

Bu çalışmalar umut verici olsa da, enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek için astragalusun etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kalp Fonksiyonunu Geliştirebilir

Astragalus, belirli kalp rahatsızlıkları olanlarda kalp işlevini geliştirmeye yardımcı olabilir . Kan damarlarını genişletmek ve kalpten pompalanan kan miktarını arttırmak için düşünülmüştür.

Bir klinik çalışmada, kalp yetmezliği olan hastalara, geleneksel tedavi ile birlikte iki hafta boyunca günde iki kez 2.25 gram astragalus verildi. Tek başına standart tedavi alanlara göre kalp fonksiyonlarında daha fazla iyileşme yaşadılar.

Başka bir çalışmada, kalp yetmezliği olan hastalar geleneksel tedavi ile birlikte damar yolu ile günde 60 gram astragalus aldı. Ayrıca semptomlarda tek başına standart tedavi alanlara göre daha anlamlı düzelmeler vardı.

Bununla birlikte, kalp yetmezliği olan hastalarda yapılan diğer çalışmalar kalp fonksiyonu için herhangi bir yarar gösterememiştir.

Kemoterapinin Yan Etkilerini Hafifletebilir

Kemoterapinin birçok olumsuz yan etkisi vardır. Bazı çalışmalara göre, astragalus bazılarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Örneğin kemoterapi gören kişilerde yapılan bir klinik çalışma, damar yolu ile verilen astragalusun mide bulantısını  %36, kusmayı %50 ve ishali %59 oranında azalttığını göstermiştir.

Benzer şekilde, diğer bazı çalışmalarda, kolon kanseri için kemoterapi gören bireylerde bulantı ve kusmaya yönelik bitkinin yararları gösterilmiştir.

Ek olarak, bir klinik çalışma, haftada üç kez 500 mg astragalusun kemoterapiyle ilişkili aşırı yorgunluğu geliştirebileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, astragalus sadece tedavinin ilk haftasında yararlı görünmektedir.

Kan Şekeri Seviyelerinin Kontrolüne Yardımcı Olabilir

Astragalus kökündeki aktif bileşikler, tip 2 diyabetli bireylerde kan şekeri seviyelerinin düşmesine yardımcı olabilir .

Aslında, Çin’deki diyabet yönetimine yardımcı olmak için en sık reçete edilen bitki olarak tanımlanmıştır.

Hayvan ve test tüpü çalışmalarında, astragalusun şeker metabolizmasını geliştirdiği ve kan şekeri düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Bir hayvan çalışmasında da kilo kaybına yol açmıştır.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, insanlardaki çalışmalar şimdiye kadar benzer etkilere işaret etmektedir.

Örneğin, çalışmalar günde 40-60 gram astragalusu almanın, açlıktan sonra ve yemeklerden sonra, tip 2 diyabetli kişilerde günlük olarak alındığında kan şekeri düzeylerini düzeltebilme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.

Böbrek Fonksiyonunu İyileştirebilir

Astragalus, idrardaki protein ölçümleri gibi kan akışını ve böbrek fonksiyonunun laboratuvar belirleyicilerini geliştirerek böbrek sağlığını destekleyebilir.

Proteinüri, idrarda anormal miktarda protein bulunduğunu gösteren bir durumdur, bu da böbreklerin hasar görebileceği veya normal şekilde iş görmediğinin bir işaretidir.

Astragalusun böbrek hastalığı olan bireyleri içeren çeşitli çalışmalarda proteinüriyi geliştirdiği gösterilmiştir. Ayrıca böbrek fonksiyonlarında azalma olan kişilerde enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Örneğin, üç ila altı ay boyunca günlük olarak alınan 7.5–15 gram astragalus, nefrotik sendrom adı verilen bir böbrek bozukluğu olan kişilerde enfeksiyon riskini %38 oranında azaltmıştır. Bununla birlikte, bu etkinin doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Diğer Potansiyel Sağlık Faydaları

Astragalus üzerinde, bitkinin de dahil olmak üzere başka potansiyel yararları olabileceğini gösteren birçok ön çalışma vardır:

 • Kronik yorgunluğun artmış semptomları: Bazı kanıtlar astragalus diğer bitkisel takviyelerle kombine edildiğinde kronik yorgunluk sendromu olan kişilerde yorgunluğun artmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir.
 • Antikanser etkileri: Test tüpü çalışmalarında astragalus, çeşitli kanser hücrelerinde apoptosisi veya programlanmış hücre ölümünü desteklemiştir.
 • İyileştirilmiş mevsimsel alerji belirtileri: Çalışmalar sınırlı olsa da, bir klinik çalışma günde iki kez 160 mg astragalusun mevsimsel alerjisi olan bireylerde hapşırma ve burun akıntısını azaltabileceğini göstermiştir.

Yan Etkiler ve Etkileşimler

Çoğu insan için astragalus iyi tolere edilir. Bununla birlikte, döküntü, kaşıntı, burun akıntısı, bulantı ve ishal gibi çalışmalarda minör yan etkiler bildirilmiştir.

Damar yolu ile verildiği zaman, astragalus düzensiz kalp atışı gibi daha ciddi yan etkilere sahip olabilir. Sadece damar yolu ya da tıbbi gözetim altında enjeksiyon ile uygulanmalıdır.

Astragalus çoğu insan için güvenli olsa da, aşağıdaki kişiler bundan kaçınmalıdır:

 • Hamile ve emziren kadınlar: Şu anda hamile veya emzirirken astragalusun güvenli olduğunu göstermek için yeterli araştırma yoktur .
 • Otoimmün hastalıkları olan bireyler: Astragalus bağışıklık sisteminizin aktivitesini artırabilir. Multipl skleroz, lupus veya romatoid artrit gibi bir otoimmün hastalığınız varsa astragalustan kaçınmayı düşünün.
 • İmmünsüpresan ilaçlar alan bireyler: Astragalus, bağışıklık sisteminizin aktivitesini artırabileceğinden, immünsüpresan ilaçların etkilerini azaltabilir.

Astragalus ayrıca kan şekeri seviyelerinde ve kan basıncında da etkili olabilir. Bu nedenle, diyabet veya kan basıncınız ile ilgili sorunlarınız varsa, bu bitkiyi dikkatli kullanın.

Doz Önerileri

Astragalus kökü birçok farklı formda bulunabilir. Takviyeler kapsüller ve sıvı ekstreler olarak mevcuttur. Kök ayrıca, çaylara demlenebilen bir toz haline getirilebilir. Bunlar, astragalus kökü, aktif bileşenlerini serbest bırakmak için kaynatılarak hazırlanır.

En etkili form veya astragalusun dozajı konusunda resmi bir fikir birliği olmamasına rağmen, günde 9–30 gram tipiktir.

Ek olarak, araştırma spesifik durumlar için yararlı olması için aşağıdaki oral dozları göstermektedir:

 • Konjestif kalp yetmezliği: Geleneksel tedavi ile birlikte 30 güne kadar 2–7,5 gram tozlu astragalus günde iki kez alınır.
 • Kan şekeri kontrolü: Dört aya kadar bir kaynatma için 40–60 gram astragalus kullanılır.
 • Böbrek hastalığı: Enfeksiyon riskini azaltmak için altı aya kadar günde iki kez 7.5–15 gram toz astragalus alınır.
 • Kronik yorgunluk sendromu: 30 gram astragalus kökü diğer bazı bitkilerle bir kaynatma haline getirilmiştir.
 • Mevsimsel alerjiler: Altı hafta boyunca günde iki kez 80 mg’lık astragalus özü kullanılır.

Araştırmaya dayanarak, dört aya kadar günde 60 grama kadar oral dozlar çoğu insan için güvenli görünmektedir. Bununla birlikte, uzun vadede yüksek dozların güvenliğini belirlemek için herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Astragalus bağışıklık sisteminizi ve kronik yorgunluk ve mevsimsel alerjilerin semptomlarını geliştirebilir. Ayrıca belirli kalp rahatsızlıkları, böbrek hastalığı ve tip 2 diyabetli insanlara yardımcı olabilir.

Doz tavsiyesi olmasa da, çoğu insan için günde dört aya kadar 60 grama kadar güvenli görünmektedir. Her zaman önce sağlık hizmet sağlayıcınızla takviyenin kullanımını tartışın.

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/astragalus#bottom-line

“Geven (Astragalus) Otunun Faydaları” üzerine bir yorum

Yorum yapın