Aralıklı Orucun Faydaları

Bilim adamları hayvanlarda birçok aralıklı oruç çalışmaları yürütüyorlar, ancak bazı faydalar insanlar için de geçerli olabilir.

Bu araştırmada aralıklı oruç tutmak hakkında aşağıdaki konulara değinilinecektir:

  • kilo kaybı
  • gelişmiş sağlık belirteçleri
  • kronik sağlık koşullarının azaltılmış riski
  • geliştirilmiş beyin sağlığı

Bu makale aralıklı oruç tutmanın en büyük beş potansiyel faydasını ve bunları destekleyen araştırmayı ele alacaktır.

1- Kilo Kaybı

Aralıklı açlık, insülin seviyelerini düşürerek kilo kaybına neden olabilir.

Vücut karbonhidratları glikoza dönüştürür, bu hücreler enerji için kullanır ya da yağa dönüşür ve daha sonra kullanmak üzere saklanır. İnsülin, hücrelerin glikoza girmesine izin veren bir hormondur.

İnsülin seviyeleri bir insanın yiyecek tüketmediği zaman düşer. Bir oruç döneminde, insülin seviyelerinin düşürülmesinin, hücrelerin glukoz depolarını enerji olarak salmalarına neden olması mümkündür.

Aralıklı oruç ile olduğu gibi, bu işlemi düzenli olarak tekrarlamak, kilo kaybına yol açabilir.

Aralıklı açlık, aynı zamanda, daha az kalorinin tüketimine de yol açabilir , bu da kilo kaybına katkıda bulunabilir.

Çalışmalar Ne Diyor?

Molecular and Cellular Endocrinology dergisinde 2015 yılında yapılan sistematik derleme, aralıklı açlık ile ilgili 40 farklı çalışmanın verilerini inceledi. Araştırmacılar, vücut ağırlığını azaltmanın yararlı olduğu sonucuna varmışlardır.

2017’den bir deneme, aralıklı oruç ve tipik bir kalori kısıtlama diyetinin 1 yıl boyunca kilo vermeye olan etkisini karşılaştırdı. Her iki diyet şekli de kilo kaybı için benzer şekilde etkiliydi. Kan basıncı veya kalp hızı gibi diğer sağlık belirteçleri için iki grup arasında anlamlı fark yoktu.

Mevcut araştırmaların çoğu, aralıklı orucun etkili bir kilo yönetimi stratejisi olabileceğini göstermektedir. Geleneksel kalori kısıtlamasından daha yararlı olma ihtimali yoktur, ancak bazıları aralıklı açlığı daha kolay bulabilir.

2- Tip 2 Diyabete Yakalanma Riskini Düşürür

Aralıklı açlık, kilo kaybına yardımcı olabileceğinden ve diyabet riskinin artmasıyla bağlantılı diğer faktörleri potansiyel olarak etkileyebileceğinden, diyabetin önlenmesi için de fayda sağlayabilir.

Aşırı kilolu veya obez olmak, tip 2 diyabet gelişimi için temel risk faktörlerinden biridir.

Çalışmalar Ne Diyor?

Journalal Research dergisindeki 2014 tarihli bir makalesinde, aralıklı açlığın diyabet riski taşıyan kişilerde kan şekeri ve insülin düzeylerini düşürebileceğine dair kanıtlar incelendi. Yazarlar aralıklı oruç ya da alternatif gün oruç tutmanın kilo kaybı ve diyabet riskini azaltma konusunda umut verici olduğunu söylüyorlar. Bununla birlikte, daha fazla çalışma gereklidir.

Aşırı kilolu ve obez olan yetişkinler arasında, araştırmacılar insülin duyarlılığı gibi diyabet belirteçlerinde azalma gözlemlemişlerdir.

Sonuç olarak, aralıklı açlığın bu gruptaki tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini öne sürmektedirler.

Bununla birlikte, Endocrine Abstracts dergisinde yayınlanan 2018 bir sıçan çalışması aralıklı açlığın diyabet riskini artırabileceğini düşündürmektedir. Çalışma, 3 aylık bir periyotta sıçanlarda aralıklı açlık sonuçlarını izledi.

Kilo ve yiyecek alımında azalma olurken, karın yağ dokusunda artış, kaslarda azalma ve insülin uygun şekilde kullanılmadığı belirti vardı. Bunlar tip 2 diyabet için risk faktörleridir.

Bilim adamlarının bu çalışmanın sonuçlarını çoğaltmaları gerekiyor ve sıçanlarda bu bulguların insanlar için geçerli olup olmadığını öğrenmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

3- Geliştirilmiş Kalp Sağlığı

Araştırmacılar aralıklı orucun kardiyovasküler sağlığın yönlerini geliştirebileceğini de bulmuşlardır.

Çalışmalar Ne Diyor?

2016 tarihli bir gözden geçirme, aralıklı açlığın hem insanlarda hem de hayvanlarda kan basıncı, kalp hızı, kolesterol ve trigliseritlerde azalmaya neden olabileceğini bildirmektedir. Trigliseritler, kalp hastalığına bağlanan kanda bulunan bir tür yağdır.

4- Geliştirilmiş Beyin Sağlığı

Farelerdeki çalışmalar, aralıklı orucun beyin sağlığını iyileştirebileceğini göstermiştir.

Çalışmalar Ne Diyor?

Bir çalışma, kısa aralıklı açlık diyetinde olan farelerin, gıdaya ücretsiz erişime sahip farelere göre daha iyi bir öğrenme ve hafızaya sahip olduğunu bulmuştur.

Diğer hayvan çalışmaları aralıklı açlığın Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve inme de dahil olmak üzere nörolojik bozukluk riskini azaltabildiğini bulmuştur.

5- Kanser Riskinin Azalması

Hayvan çalışmaları ayrıca aralıklı açlığın kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Çalışmalar Ne Diyor?

Hayvanlarda yapılan bir dizi yeni çalışma, aralıklı açlık gibi kısıtlayıcı diyetlerin tümörlerin başlangıcını geciktirebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, şu andaki hiçbir çalışma, insanlarda aralıklı açlık ve kanser arasında bağlantı kurmamıştır.

Obezite, birçok farklı kanser için bir risk faktörüdür, bu nedenle aralıklı açlığın kilo kaybı yönü, bazı çalışmaların azaldığı kanser riskinden sorumlu olabilir.

Aralıklı açlık, insülin seviyeleri ve inflamasyon gibi kanserle bağlantılı çeşitli biyolojik faktörleri de azaltabilir.

Aralıklı orucun kanser riskini azaltabileceğine dair işaretler vardır. Bununla birlikte, bu iddiayı desteklemek için insanlar üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Araştırma aralıklı oruç çeşitli sağlık yararları olabileceğini düşündürmektedir. Örneğin, aralıklı açlık, tip 2 diyabet ve kalp hastalığının riskini azaltabilir.

Hayvan araştırmaları, aralıklı açlığın, kanser riskini ve birçok nörolojik durumu azaltmada daha fazla faydaya sahip olabileceğini düşündürmektedir.

Aralıklı oruçun faydaları üzerine araştırma henüz kesin değildir. Aslında, American Journal of Clinical Nutrition’da yer alan 2015 tarihli bir gözden geçirme, doktorların klinik kullanım için aralıklı oruç tutmasını önerebilmesi için daha fazla çalışmanın gerekli olacağını açıklamaktadır.

Hayvan çalışmalarından elde edilen bulguları insanlara aktarmaya odaklanan özel bir araştırma ihtiyacı vardır.

Aralıklı orucun sağlık iddialarının çoğunu destekleyecek önemli bir kanıt yoktur, ancak araştırma kilo kaybına yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Genellikle, çalışmalar, aralıklı açlığın, kilo ve vücut yağının azaltılması söz konusu olduğunda geleneksel kalori kısıtlama yöntemleri kadar etkili olduğunu göstermektedir. Kalori kısıtlaması gibi geleneksel kilo verme yöntemlerinden de daha kolay olabilir.

Kaynak: https://www.medicalnewstoday.com/articles/323605.php

Yorum yapın