Bağırsak Parazitleri Belirtileri

Bağırsak parazitleri belirtileri, insan vücudunda başlarda yavaş ilerlese de ileri safhalara doğru şiddetlenebilmekte ve hastaların hem sağlıklarını hem de sosyal hayatlarını fazlasıyla etkileyebilmektedir. Bu nedenle en ufak bir belirtinin görülmesi halinde acil müdahale gerektiren bağırsak parazitleri, doğru ve erken tedavi yöntemlerinin uygulanması sayesinde sanıldığının aksine kolay bir şekilde vücuttan temizlenebilmektedir. Bu bağlamda zaman zaman öldürücü olabilen bağırsak parazitleri belirtilerini merak edenlere detaylı bilgiler verilebilir ve türlerine göre farklı bağırsak parazitlerinin belirtilerindensöz edilebilir.

Bağırsak Parazitlerinin Belirtileri Nelerdir?

Günümüzde bağırsak parazitlerinin tüm dünya nüfusunun yarısından fazlasında görüldüğü bilinmektedir. Parazitli sebzelerden, kirli içme sularından, pişmemiş etlerden, topraktan, enfekte olan hasta hayvanlardan ve havadan dahi geçebilen parazitler, yerleştikleri vücutlarda çeşitli hastalıklara davetiye çıkarabilmektedir.

Bağırsak parazitleri çoğu durumda ileri aşamalara gelene kadar belirtilerini tam anlamıyla göstermediği için tespit edilmesi zor olabilmektedir. Ancak yine de bağırsak parazitlerinin genel belirtilerinin neler olduğunu öğrenmek isteyenlere aşağıdaki belirtilerin görülmesi halinde uzman bir doktora danışmaları tavsiye edilir. Buna göre ilk olarak bağırsak parazitleri arasında en bilinenlerinden birisi olan kıl kurdunun belirtilerinden bahsedilebilir.

Kıl Kurdunun Belirtileri Nelerdir?

Bağırsak parazitleri belirtileri arasında en yaygın olanı hiç şüphesiz kıl kurdu nedeniyle geceleri meydana gelen anüs kaşıntılarıdır. Diğer parazit türlerine nazaran kıl kurdunun görüldüğü durumlarda gözlemlenebilen anüs kaşıntılarının nedeni ise, dişi kıl kurdunun yumurtalamak amacı ile anüs bölgesine gelmesidir. Kıl kurtları, erişkin olan kız çocuklarında ektopik göç olayı ile genital bölge üzerine yerleşerek burada lokal irritasyona sebebiyet verebilir. Bunun yanı sıra akut bakteriyel idrar yolu enfeksiyonu ve salpenit de yine bağırsak parazitleri arasında yer alan kıl kurdunun önemli belirtilerindendir.Bu parazit türünde diğer parazitlerin aksine dışkı içerisinde parazit yumurtalarına çok nadiren rastlanır ve bu yüzden yumurtaların daha farklı yöntemler ile saptanmaları gerekir.

Ascaris Parazitinin Belirtileri Nelerdir?

Kıl kurdu dışında yine bağırsak parazitleri arasında yer alan Ascaris ise genellikle ağız yolu vücuda alınan yiyecekler veya toprakta gelişen larva yumurtaların sebze veya meyvelere bulaşması ile insanlara geçebilir. Ascaris belirtileri, parazitlerin yerleştiği organa bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu tür bir enfeksiyon çoğu zaman başlarda tespit edilemez ve vücut tarafından iyi bir şekilde tolere edildiği için hastalar tarafından fark edilemez. Yağ ve karbonhidrat emilimini büyük ölçüde etkileyen Ascaris parazitleri bu nedenle düzenli ve sağlıklı beslenmeyen kişilerde çeşitli sağlık problemlerine de yol açabilir.

Ascaris’in ilk belirtileri, göç eden larvaya göre kendisini gösterir. Genellikle kuru ya da prodüktif öksürük, substernal ağrı, sık sık yükselen ateş ve çeşitli alerjik belirtiler, Ascaris parazitlerinin belirtileri arasında gösterilebilir. Tüm bu semptomlar parazitlerin vücuda girmesinden sonra yaklaşık 6-7 gün içerisinde başlar ve parazit larvalarının akciğerden çıkarak bağırsaklara yerleşmesi ile gözden kaybolur. Daha sonra aynı enfeksiyonun devamı halinde ise hem karaciğer hem de akciğerde granülom ve eozinofilikinfiltrasyon meydana gelir. Bu da erişkinlerde şiddetli karın ağrısına ve çoğu durumda bağırsaklarda tıkanmaya yol açabilir. Yine Ascaris bakterisinin belirtileri arasında erişkinlerde karın ağrısına ek olarak kusma da görülebilir.

Kamçı Kurdunun Belirtileri Nelerdir?

Kamçı kurdu, hafif enfeksiyon durumlarında kendisini gizleyerek belirti göstermemesi ile bilinir. Ancak şiddetlendiği durumlarda klinik belirtiler gösterebilir. Bağırsak parazitleri belirtileri arasında yer alan kamçı kurdunun en önemli belirtisinin dışkı içerisinde görebilecek olan limon şeklindeki kahve renkli yumurtalar olduğu söylenebilir. Yoğun enfeksiyonla mücadele eden hastalarda kişilerin kendi başlarına da bu yumurtaları görebilmeleri mümkün hale gelir. Fakat hafif enfeksiyon durumlarında yumurtaların görülmesinin imkânsız olması neticesinde uzman bir doktor aracılığı ile yoğunlaştırma ya da Kato-Katz yayma metodu ile kamçı kurdunun belirtileri tespit edilebilir.

Çengelli Solucanın Belirtileri Nelerdir?

Ülkemizde sık sık rastlanan bağırsak parazitlerinden birisi de çengelli solucandır. Bu nedenle bağırsak parazitleri belirtilerini öğrenmek isteyen kişilere çengelli solucan belirtilerinden de bahsetmek gerekir. Çengelli solucan çoğu durumda ince bağırsaklara yerleşir ve erişkinlerde karın ağrısının yanı sıra ani kilo kaybı ile diyareye yol açabilir. Bunun yanı sıra kan emici bir parazit türü olan çengelli solucan nedeniyle bu enfeksiyondan muzdarip olan hastalarda kan kaybı belirtileri gözlemlenebilir. Fakat bu parazit türünde emilen kanın çok daha fazlasının boşa akıtıldığı da bilinmektedir. Hatta parazit bağırsaklardan çıkarak başka bir bölgeye yerleşse bile eski bulunduğu yerdeki kan kaybının devam ettiği söylenebilir. Bu nedenle çengelli solucanın vücuda verdiği önemli zararlar nedeniyle en tehlikeli bağırsak parazitlerinden birisi olduğu dile getirilebilir.

Çengelli solucanın belirtileri arasında kaybedilen kanın yerine konulamaması nedeniyle hastalarda hipokrommikrositer anemi görülebileceği söylenebilir. Aneminin şiddetlenmesi halinde de halsizlik, kalp yetmezliği ve benzeri kansızlığa bağlı problemler baş gösterebilir. Tüm bunların yanı sıra çengelli solucan belirtileri arasında çocuklarda seksüel, fiziksel ve mental gelişim bozukluklarının gözlemlenebileceği de ek olarak belirtilebilir.

Strongyloidiasis Belirtileri Nelerdir?

Çoğu zaman herhangi bir belirti göstermediği için fark edilemeyen Strongyloidiasis paraziti, hücrelerin bağışıklıklarını etkileyecek bir hastalık ya da kortizon içeren ilaç kullanımı sonrasında kontrol edilemeyecek bir biçimde çoğalabilir ve bu da hastalarda massifhiperinfeksiyona yol açabilir. Strongyloidiasis larvaları, orta şiddette bir enterokolitin akabinde akciğer, kalp ve merkezi sinir sistemi gibi bağırsak dışında kalan farklı ve önemli iç organlara da yayılabilir. Strongyloidiasis’in bu organlara yayılması neticesinde ise aynı hasarın bu dokulara da verileceği söylenebilir. Oldukça tehlikeli bir hastalık olan Strongyloidiasis paraziti, tedavi edilmediği ve fark edilmediği takdirde hastalarda kesin ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle bağışıklık sistemini etkileyebilecek türde ilaçlar kullanan hastalarda Strongyloidiasis belirtilerini gözlemleyebilecek için muhakkak çeşitli testler uygulanması gerekir.

Strongyloidiasis parazitinde deride oluşan lezyonların bir anda başladığı ve ortalama 18 saat içerisinde de gözden kaybolduğu söylenebilir. Enfeksiyonun şiddetlenmesi halinde ise hastalarda öksürük, sık sık ve kesik kesik nefes alıp verme, yüksek ateş, bağırsak mukozasında zedelenme ya da geçici pulmonerinfiltrasyonlar görülebilir. İshal, peptik ülseri hatırlatan karın ağrıları ve lökositoz da yine bağırsak parazitleri arasında en risklilerinden olan Strongyloidiasis parazitinin belirtileri arasındadır. Bu parazitlere en çok 2. Dünya Savaşı esnasında enfekte olan askerlerde rastlandığı da bilinmektedir.

Bağırsak Parazitlerinin Diğer Belirtileri

Bağırsak parazitleri belirtilerini merak edenlere son olarak bahsedilen parazitlerin vücutta meydana getirdiği belirtiler dışında geriye kalan bazı farklı belirtilerden de söz edilebilir. Buna göre ağızdan gelen salyalar, çoğu durumda bağırsak parazitlerinin habercisi olabilir. Enfeksiyondan muzdarip hastalarda uyurken ağızdan su akması ve yoğun bir ağız kokusuda yine bağırsak parazitlerinin diğer belirtileri arasında gelmektedir. Gelişim geriliği ve diş gıcırdatma ise bu rahatsızlık ile ilgili dile getirilebilecek olan diğer bağırsak parazitleri belirtilerindendir.

Belirtileri her ne olursa olsun ihmal edilmemesi gereken hastalıklardan birisi olan bağırsak parazitleri, şiddetlendikleri durumlarda hastalarda kalıcı hasarlara yol açabilir ve uzun vadede ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle yukarıda bahsedilen belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden uzman bir doktor ile görüşmeleri ve herhangi bir sağlık problemi yaşamamak amacıyla doktor önerisi dışında kalan bağırsak paraziti ilaçlarını hiçbir koşulda kullanmamaları şiddetle tavsiye edilir.

Yorum yapın